Services – Zaanbocht Apotheek – Wormerveer

Welkom op de site van de Zaanbocht Apotheek

Om u nog beter van dienst te zijn, zijn wij nu 24 uur bereikbaar via internet. Bij services kunt u informatie vinden over onze services en werkwijze. Ook hebben wij een uitgebreide zelfzorgwijzer online.

U kunt natuurlijk ook altijd langskomen bij onze vestiging:
Zaanbocht Apotheek
Zaanweg 112
1521DR Wormerveer
Tel: (075) 6281206
Fax: (075) 6217886
Email: vragen@zaanbochtapotheek.nl

Services

Services

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 •     Verstrekking van geneesmiddelen op recept en vrij verkrijgbare middelen.
 •      Informatie op maat geven over geneesmiddelen.
 •      Controleren of de geneesmiddelen die u gebruikt goed samengaan.
 •      Advies op maat geven over hulpmiddelen.
 •      Het uitdraaien van een medicatieoverzicht (geneesmiddelpaspoort).
 •      Bezorgen van geneesmiddelen.
 •      Verpakken van geneesmiddelen per week (medicatierol).
 •      Persoonlijke begeleiding.

Werkwijze/ medicatiebewaking

Receptmedicijnen en sommige vrij verkrijgbare medicijnen zijn alleen verkrijgbaar bij een apotheek. Want voor het afleveren van medicijnen is farmaceutische deskundigheid nodig. De apotheek past ‘medicatiebewaking` toe. Dat gaat als volgt.

U komt met een recept. De apothekersassistente aan de balie gaat dan verschillende dingen na, oplettend en nauwkeurig:

 •     Is het recept duidelijk en volledig?
 •     Is de voorgeschreven hoeveelheid die u per dag moet gebruiken, in orde?

Uw patiëntendossier in de computer van de apotheek wordt geraadpleegd:

 • Hebt u deze medicijnen al eerder gebruikt?
 • Gebruikt u andere medicijnen met dezelfde werking?
 • Gaat dit receptmedicijn goed samen met de andere geneesmiddelen die u gebruikt? Werken ze elkaar niet tegen?
 • Is het middel geschikt voor u? Heeft u een allergie voor het middel? Sommige medicijnen zijn niet of minder geschikt bij     zwangerschap of borstvoeding.
 • Bij twijfel gaat de apothekersassistente een stapje verder: informatie opzoeken, even navragen aan de apotheker, even bellen met de arts die het geneesmiddel heeft voorgeschreven of aan de patiënt extra uitleg meegeven. Dit voorkomt problemen.

Na de controle van het recept maakt de apothekersassistente het geneesmiddel klaar of haalt het uit de voorraad en maakt het etiket. Hierna worden recept, verpakking en etiket nog eens nauwkeurig gecontroleerd door een tweede apothekersassistente. Aan het eind van de dag controleert de apotheker alle recepten nog eens.

Bij medicijnen hoort informatie. Een geneesmiddel kan namelijk alleen goed werken als het goed gebruikt wordt:op het juiste tijdstip, op de juiste manier, in de juiste dosering. Uitleg staat in de bijsluiter en op het etiket. Ook wordt er mondeling informatie verstrekt.

Bij medicijnen die u zonder recept bij een apotheek koopt, kunt u ook advies en medicatiebewaking laten uitvoeren. Heeft u door omstandigheden elders geneesmiddelen meegekregen, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, meldt dit dan bij ons zodat wij deze geneesmiddelen kunnen toevoegen aan uw medicatiedossier.

Overgevoeligheden/ zwangerschap/ chronische aandoeningen

In de apotheek wordt continu gecontroleerd of de voorgeschreven geneesmiddelen geschikt voor u zijn. Om het gebruik van uw geneesmiddelen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat u aan ons doorgeeft dat u bijvoorbeeld overgevoelig bent voor bepaalde stoffen, u zwanger bent of borstvoeding geeft of dat u een chronische aandoening heeft. Wij kunnen daar dan rekening mee houden.

Eerste uitgifte

Als u een nieuw geneesmiddel krijgt voorgeschreven, krijgt u van ons een voorraad voor ongeveer 15 dagen mee. Dit is een maatregel van de overheid om te voorkomen dat er onnodig geneesmiddelen worden weggegooid als het geneesmiddel bij u niet goed werkt of bijwerkingen geeft. Medicatie die u langere tijd moet gebruiken, krijgt u voor 3 maanden mee. Uitzonderingen hierop zijn de anticonceptiepil (6 of 12 maanden) en slaap/ kalmeringsmiddelen (1 maand). Als de arts voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijft, krijgt u voor de resterende hoeveelheid een kopierecept mee. Bij de eerste uitgifte van een geneesmiddel krijgt u extra informatie mee over het gebruik en de werking van het geneesmiddel. Om deze belangrijke informatie niet te missen, is het verstandig nieuwe geneesmiddelen zelf bij de apotheek op te halen.

Herhalingsrecepten

Herhaalrecepten die voor 9.30 uur zijn aangevraagd bij de huisarts liggen, indien op voorraad, de volgende dag na 16 uur bij ons klaar.

Bereiden/ bestellen van producten

In de apotheek is een grote voorraad aanwezig. Hierdoor kunnen wij u in de meeste gevallen meteen helpen. Soms komt het voor dat een geneesmiddel bereid of besteld moet worden. Bij geneesmiddelen die bereid moeten worden, maken we een afspraak wanneer u het geneesmiddel op kunt halen. geneesmiddelen die besteld moeten worden, kunt u vaak de volgende dag afhalen. Het is verstandig om geneesmiddelen of incontinentiematerialen waar u beslist niet zonder kunt niet op het laatste moment aan te vragen.

Bezorgen van geneesmiddelen

Bent u niet in staat om zelf, of iemand anders voor u, uw geneesmiddelen te halen dan kunnen wij uw geneesmiddelen thuis laten bezorgen. U kunt dit doorgeven bij de apotheek of bij de huisarts. Wij bezorgen tussen 16.00 en 17.30 uur. Indien u niet thuis kan zijn, dient u dit tijdig door te geven zodat er een andere afspraak kan worden gemaakt.

Hulpmiddelen

Naast geneesmiddelen zijn er ook hulpmiddelen verkrijgbaar in de apotheek, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, verbandmateriaal of diabetesproducten. Voor informatie of een gesprek hierover kunt u altijd bij ons terecht.

Declaratie zorgverzekeraar/ zelf betalen

De apotheek kan de meeste geneesmiddelen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren indien wij in het bezit zijn van uw verzekeringsgegevens. Soms wordt een geneesmiddel niet (volledig) vergoed, wij vragen u dan om een (bij)betaling.

Persoonsgegevens/ privacy

In de apotheek registreren we verschillende gegevens van u zoals uw naam, adres, geneesmiddelgebruik en eventuele allergieën. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of u een geneesmiddel veilig kunt gebruiken. In de apotheek wordt uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. Alle medewerkers van de apotheek zijn gebonden aan hun beroepsgeheim en aan het privacyreglement van de beroepsorganisatie. Uw gegevens zijn alleen in te zien door de apothekers, de assistenten en uzelf en alleen op het moment dat u een recept bij ons aanbiedt.   Gegevens worden dus niet verstrekt aan derden.

Om ook buiten onze openingstijden de medicatiebewaking te garanderen, kunnen wij elektronisch gegevens uitwisselen met de dienstapotheek (Mediq apotheek Bakker te Zaandam). Deze uitwisseling vindt alleen plaats als u tijdens de avond, nacht of weekenddienst een recept aanbiedt bij de dienstapotheek.

Als u bezwaar heeft tegen het vastleggen van persoonsgegevens of het uitwisselen van informatie met (bepaalde) zorgverleners dan kunt u een bezwaarformulier aanvragen. Indien wij uw gegevens niet vastleggen of er geen gegevensuitwisseling plaats mag vinden, betekent dit dat wij uw geneesmiddelgebruik niet meer goed kunnen controleren en in uitzonderlijke situaties moeten afzien van het afleveren van medicatie.

Als u niet in staat bent om zelf naar de apotheek te komen, kunt u uw geneesmiddelen door iemand anders laten ophalen. Houdt u er dan wel rekening mee dat wij naast het afleveren van geneesmiddelen, ook informatie verstrekken over geneesmiddelen. Als u het niet wenselijk vindt dat deze persoon informatie krijgt, kunt u proberen om toch een mogelijkheid te vinden om zelf naar de apotheek te komen of de geneesmiddelen eventueel te laten bezorgen.

Medicatierol

Het is niet altijd makkelijk als u veel geneesmiddelen gebruikt om steeds het juiste geneesmiddel op het juiste moment in te nemen. Als u veel problemen ondervindt met het innemen van geneesmiddelen, bestaat de mogelijkheid om geneesmiddelen per week te leveren waarbij de geneesmiddelen steeds per innamemoment zijn verpakt. Vraag in de apotheek of u in aanmerking komt voor deze mogelijkheid.

Vrije apotheekkeuze

Het is in de wet zo geregeld dat iedereen vrij is zijn of haar apotheek te kiezen. U kunt uw geneesmiddelen dus ophalen in de apotheek van uw keuze. Voor een veilige bewaking van uw geneesmiddelgebruik raden wij aan uw geneesmiddelen steeds in dezelfde apotheek op te halen. Ook is het prettig dat de apotheekmedewerkers van uw eigen apotheek u kennen en weten wat uw wensen zijn.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u iets bespreken met de assistenten of apothekers, loop dan gerust binnen of maak een afspraak, wij helpen u graag. Er is een aparte spreekkamer in de apotheek aanwezig  zodat een gesprek altijd in privacy gevoerd kan worden.